MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA, „Rehabilitacija i edukacija kao put osnaživanja HRVI i hrvatskih branitelja“, 20.000,00 kn

GRAD KARLOVAC „Sportska rehabilitacija RVI Grada Karlovca“, 7.000,00 kn

NACIONALNA ZAKLADA, Institucionalna podrška, 98.860,00 kn

GRAD KARLOVAC, Institucionalna podrška, Program jačanja kapaciteta Udruge HVIDR-a Karlovac, 100.000,00 kn

NACIONALNA ZAKLADA – institucionalna podrška – 98.860,00 kn

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA – ” Rehabilitacija i edukacija kao put psihološkog osnaživanja” – 20.000,00 kn

ŽUPANIJA KARLOVAČKA – “Psihosocijalne radionice kao put osnaživanja RVI i hrvatskih branitelja” – 15.000,00 kn

GRAD KARLOVAC – institucionalna – Program edukativnih radionica i sportskih aktivnosti HRVI i hrvatskih branitelja – 100.000,00 kn

GRAD KARLOVAC – ” Rehabilitacijom do zdravlja HRVI”- 8.500,00 kn

2017.

UDRUGA HVIDR-a KARLOVAC 

1. Ministarstvo branitelja


2. Institucijalna podrška – Grad


3. Grad Karlovac


4. Hostel


5. Županija Karlovačka


6. Zaklada Istra


7. Nacionalna zaklada

1. Rehabilitacija,rekreacija i edukacija kao put psihološkom osnaživanju te podizanje kvalitete života HRVI, Hrvatskim branitelja – 20.000,00 kn


2. Program edukativnih radionica i sportskih aktivnosti HRVI i hrvatskih branitelja – 100.000,00 kn


3. Sportske edukacije i natjecanja HRVI grada Karlovca – 5.000,00 kn


4. Tradicionalni uskršnji i Božićni turnir HRVI – 5.000,00 KN


5. Sportske edukacije i natjecanje – put ka kvalitetnijem životu HRVI i hrvatskih branitelja – 5.000,00 kn


6. Gradimo radi prilaska – 10.000,00 kn


7. Institucionalna podrška – 98.860,00 kn

 

2016.

UDRUGA HVIDR-a      KARLOVAC 

1.MINISTARSTVO    BRANITELJA


2. GRAD KARLOVAC


3. GRAD KARLOVAC

1.Edukacijama i rekreacijom do zdravlja HRVI i hrvatskih branitelja 20.000,00


2.Sport zdrav način života 3.000,00


3.Program edukativnih radionica i sportskih aktivnosti HRVI i hrvatskih branitelja 100.000,00